Psyykkinen valmennus

Työnohjaus, Coaching

 

Millä perusteella asiakas valitsee ammattilaisen, jonka kanssa aikoo työskennellä? Minusta hyvin samat asiat pätevät valinnassa, on kyseessä sitten psyykkinen valmentaja tai työnohjaaja. Toki on todettava, että työnohjaajissa vaihtoehtoja on huomattavasti paljon enemmän, kuin psyykkistä valmennusta tarjoavissa ammattilaisissa, joten valinnan perusteet ei sinänsä ole täysin verrattavissa toisiinsa. 

 

Koen, että ammattilaisen kanssa työskennellessä on hyvin tärkeää että vuorovaikutus asiakkaan ja ammattilaisen välillä toimii. Työskentelysuhteen tulee olla luonteva - tämä on asia, joka myös kehittyy työskentelyn edetessä, mutta väitän että jo ensimmäisellä tapaamisella huomaa, jos vuorovaikutus on väkinäistä. Minulle on tärkeää, että asiakkaillani on turvallinen ja luottamuksellinen olo heidän työskennellessä minun kanssani. Itse tapaaan asiakkaan / asiakkaat kerran, ennen kun tehdään sopimusta työskentelyn aloittamisesta. Tämän tapaamisen ajan voimme molemmat miettiä, onko työskentelylle edellytyksiä. 

 

Olen itse ollut tilanteessa, jossa asiakasryhmä on päätynyt siihen etten ole heille sopiva työnohjaaja. Olen ollut myös tilanteessa, jossa olen itse todennut etten ole paras mahdollinen työnohjaaja työryhmälle. Toisessa tilanteessa kyse oli puhtaasti aikataulujen yhteensovittamisen haasteesta, toisessa työmenetelmiin liittyvien toiveiden ja minun työskentelytavan eroavaisuuksista.

Näin asiat menee, kaikki ei sovi kaikille enkä minäkään voi ammattilaisena toteuttaa työtä sellaisilla tavoilla, jotka ei tunnu minusta omilta. 

 

Tiedän, että kustannukset ohjaa paljon ammattilaisen valinnassa ja tämä on hyvin ymmärrettävää. Monesti myös valitaan se, jota joku toinen on suositellut tai se, jolla on paljon kokemusta ja tietoa. Nämä on oikein hyvät valintaperusteet. Muista kuitenkin hieman myös fiilistellä ammattilaista työskentelyn aikana - oma fiilis saattaa kertoa yllättävän paljon. 

 

Jenni